เพชรพระสูตร
Diamond Sutra หรือVajracchedikāPrajñāpāramitāSūtraเป็นหนึ่งในสองที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนามหายานสูตรพร้อมกับหัวใจพระสูตร ชื่อเต็มของมันมักจะถูกแปลว่า 'เพชรที่เจียระไนผ่านภาพลวงตา' ซึ่งเหมาะกับการสอนที่เป็นศูนย์กลาง - ภาพลวงตาของปรากฏการณ์ทั้งหมดรวมถึงปรากฏการณ์ทางจิตของความคิดที่เราอาจสร้างขึ้นเกี่ยวกับการตรัสรู้และพระพุทธเจ้า แม้ว่าจะได้รับการเคารพในศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่ Diamond Sutra นั้นเป็นศูนย์กลางในโรงเรียน Zen หลายแห่งและได้รับการจดจำและสวดมนต์ให้เต็มในบางสิ่งเหล่านี้ (เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับความนิยมของมันคือความกะทัดรัดสัมพัทธ์ - มันสามารถสวดมนต์ได้ใน 40 นาที)

Frontierpiece เพชรพระสูตร เพชรพระสูตรมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แม้จะอยู่นอกพุทธศาสนาเพราะการแปลหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสืบมาจาก 868 AD (ภาพแสดงทางขวา) สำเนานี้ถูกค้นพบในถ้ำแห่งพระพุทธพัน ในปี 1907 - พวกเขาค้นพบที่น่าอัศจรรย์ - และตอนนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการแปลพระสูตรของจีนครั้งแรกเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่ 1200 ปีก่อนแม้กระทั่งวันนี้ประมาณ 401 C.E

พระสูตรเริ่มต้นขึ้นตามสูตรที่หลายคนทำพร้อมกับวลี 'ฉันได้ยินดังนั้น' ผู้เฒ่า Subhuti เข้าหาพระพุทธเจ้าเพื่อถาม

“ หากบุตรชายและบุตรสาวของครอบครัวที่ดีต้องการพัฒนาจิตใจที่สูงที่สุดสมหวังและตื่นขึ้นมามากที่สุดหากพวกเขาต้องการบรรลุปัญญาสมบูรณ์แบบสูงสุดพวกเขาควรทำอะไรเพื่อช่วยให้จิตใจที่ดริฟท์ของพวกเขาสงบลง
(ข้อความทั้งหมดจากการแปลโดย Alex Johnson มีอยู่ที่ Diamon-Sutra.com)

พระพุทธเจ้าในตอนแรกตอบสนองด้วยคำสอนมาตรฐานเกี่ยวกับการปลดจากปรากฏการณ์และการฝึกการกุศลและความเห็นอกเห็นใจ - ยังไม่มีสิ่งที่แนบมากับผล อย่างไรก็ตามในขณะที่การสนทนากับ Subhuti ดำเนินไปเรื่อย ๆ พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนการสนทนาด้วยคำถามนี้ที่เขาพูดถึง Subhuti

"คุณคิดว่า Subhuti มีพระพุทธรูปมาถึงที่สูงที่สุดสมหวังมากที่สุดตื่นใจและตรัสรู้มากที่สุด? พระพุทธเจ้าสอนการสอนใด ๆ ?"

ที่นี่การสนทนาเริ่มเปลี่ยนไปและการเน้นย้ำถึงการตรัสรู้ตามธรรมชาติภายในเราแต่ละคน พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรู้แจ้งไม่ได้เป็นรางวัลสำหรับพฤติกรรมที่ดีหรือแม้กระทั่งเพื่อให้บรรลุถึงสภาพที่ไม่มีตัวตนและไม่ยึดติด การตรัสรู้เป็นการตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองไม่ใช่การท่องจำคำสอนหรือการฝึกฝนวิธีการ เมื่อ Subhuti ตอบสนองต่อพระพุทธเจ้า

"ความจริงใน [คำสอน] นั้นไม่สามารถบรรลุได้และไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่หรือไม่ไม่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสิ่งนี้หมายความว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้ตรัสรู้ด้วยวิธีการสอนที่กำหนด แต่โดยสัญชาตญาณภายใน กระบวนการที่เกิดขึ้นเองและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติภายในของพวกเขาเอง "

พระสูตร ณ จุดนี้กลายเป็นเหมือนกันมากโดยมีข้อความที่ขัดแย้งกันในระดับพื้นผิว แต่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสิ่งที่แนบมาใด ๆ ที่ผู้ประกอบการอาจมีความคิดของพระพุทธเจ้าและธรรมะ พระพุทธเจ้าพูดเกี่ยวกับการตรัสรู้และคำสอนของเขาแล้วพูดว่า

"และถึงแม้ฉันจะพูด Subhuti ฉันต้องเอาคำพูดของฉันกลับมาทันทีที่พวกเขาพูดเพราะไม่มีพระพุทธศาสนาและไม่มีคำสอน"

พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามสายเหล่านี้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีการใช้ปรัชญาการเคารพบูชาของเขาหรือพระพุทธรูปอื่น ๆ หรือการปฏิบัติพิธีกรรมการทำสมาธิหรือวิธีอื่นใด นี่เป็นเครื่องมือทั้งหมดที่ช่วยให้เกิดการรู้แจ้งโดยตรง บ่อยครั้งที่สิ่งที่แนบมากับคำสอนพระพุทธเจ้าหรือวิธีการต่าง ๆ สามารถพัฒนาไปตามทางที่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ของตัวเองจริง ๆ หรือสร้างความเย่อหยิ่งรอบตัวในฐานะผู้ประกอบการ

ในตอนท้ายของพระสูตร Subuti ถาม

“ ท่านผู้เป็นสุขเมื่อท่านบรรลุการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ท่านรู้สึกในความคิดของคุณไหมว่าไม่มีสิ่งใดได้มา?”

และพระพุทธเจ้าทรงตอบ

"นั่นคือที่จริง Subhuti. เมื่อฉันบรรลุการตรัสรู้ทั้งหมดฉันไม่รู้สึกตามที่ใจรู้สึกความคิดทางจิตใด ๆ โดยพลการไม่ได้แม้แต่น้อยแม้แต่คำว่า 'ตรัสรู้ทั้งหมด' เป็นเพียงคำพวกเขาใช้ เป็นเพียงคำพูด "

พระพุทธเจ้าสรุปเพชรพระสูตรด้วย

เหมือนน้ำค้างหยดเล็ก ๆ หรือมีฟองลอยอยู่ในกระแสน้ำ
เหมือนแสงฟ้าแลบในเมฆฤดูร้อน
หรือตะเกียงริบหรี่ภาพลวงตาภาพหลอนหรือความฝัน
ดังนั้นการดำรงอยู่ทั้งหมดที่จะเห็น "

ในศาสนาพุทธบางครั้งเพชรพระสูตรถูกกล่าวถึงในฐานะวาทกรรมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการตรัสรู้ของพระพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธศาสนาของมหายาน จากมุมมองนี้อรหันต์อาจรักษาความผูกพันอันแนบแน่นกับธรรมะและสภาพจิตใจที่รู้แจ้งซึ่งป้องกันไม่ให้การสลายตัวสมบูรณ์อย่างไรก็ตามคนอื่น ๆ อ่าน Diamond Sutra ว่าเป็นศาสนาที่อยู่เหนือการรับรู้โดยสิ้นเชิง - โดยการแสดง - หรือตัดผ่านตามชื่อเรื่อง - ความหลงผิดของการยึดติดกับอุดมคติทางศาสนาโดยเฉพาะ การสำนึกโดยตรงคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ไปที่เพชรพระสูตร - ไม่ใช่พระพุทธศาสนาลัทธิ.คำแนะนำวิดีโอ: น้องเพชร พระสูตรที่ 1 (กันยายน 2021).