ภาพถ่ายนกจากออสเตรเลีย
เจอเรมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของฉันมาจากดินแดนใต้ นี่คือชุดของภาพถ่ายนกจากออสเตรเลีย ภาพถ่ายรวมถึง cassowary, ibis, นกนางนวล, นกกางเขน, kookaburra, นกยูงและแม้แต่หมีโคอาล่าทารก!

รูปภาพเหล่านี้มีขนาดใหญ่ดังนั้นโปรดให้แต่ละครั้งเพื่อดาวน์โหลด เริ่มต้นด้วยรูปภาพ Cassowary เพื่อเรียงตามลำดับหรือกระโดดไปที่รูปภาพใดรูปหนึ่งโดยตรงหากคุณอยากเห็นจริง ๆ !

Cassowary
โรงแรมไอบิส
Kookaburra
นกกางเขน
นกยูง
นกนางนวล
หมีโคอาล่าที่รัก